En fase de producció

Direcció
Marcos Cabotá
Protagonista
D’Nash
Guió
Marcos Cabotá
Joan Bover

Producció Executiva
Joan Bover

En fase de producció

En fase de producció

Direcció
Marcos Cabotá
Protagonista
D’Nash
Guió
Marcos Cabotá
Joan Bover

Producció Executiva
Joan Bover