Any
2019
Presentador
Jaume Ginard
Direcció
Maria Mayans
Realització i Producció
Joan Bover
Fotografía
Pasqual Marí
Toni Payeras
Javier G. Lerín

So
Xim Terrassa
Edició
Jaume Carlos Moranta
Grafisme
Miquel Àngel Torres
Producció delegada IB3 TV
Carmelo Sirera
Any
2019
Presentador
Jaume Ginard
Direcció
Maria Mayans
Realització i Producció
Joan Bover
Fotografía
Pasqual Marí
Toni Payeras
Javier G. Lerín

So
Xim Terrassa
Edició
Jaume Carlos Moranta
Grafisme
Miquel Àngel Torres
Producció delegada IB3 TV
Carmelo Sirera