Any
2022

Una història basada en una carta de Marcos Cabotá

A la memòria de Michael Jackson

Direcció
Joan Bover
Animació stop motion
Toni Payeras
Joan Bover
Miquel Àngel Torres

Direcció d’Art
Caterina Mas
Jota Rigo

Fotografía
Toni Payeras
Edició
Saul Benejama
Música
Juanjo Monserrat
Disseny de so
Rubén Pérez
Traducció anglès
Victoria Amengual
Color
Jaume Alcina
Producció delegada IB3 TV
Rosa Pérez
Mescla de so BSO
Thony Bloom
Any
2022
Una història basada en una carta de Marcos Cabotá

A la memòria de Michael Jackson
Direcció
Joan Bover
Animació stop motion
Toni Payeras
Joan Bover
Miquel Àngel Torres

Direcció d’Art
Caterina Mas
Jota Rigo

Fotografía
Toni Payeras
Edició
Saul Benejama
Música
Juanjo Monserrat
Disseny de so
Rubén Pérez
Traducció anglès
Victoria Amengual
Color
Jaume Alcina
Producció delegada IB3 TV
Rosa Pérez
Mescla de so BSO
Thony Bloom