En fase de producció

Direcció
Ferran Bex
Guió
Ferran Bex
Marcos Cabotá

Producció Executiva
Joan Bover

En fase de producció

En fase de producció

Direcció
Ferran Bex
Guió
Ferran Bex
Marcos Cabotá

Producció Executiva
Joan Bover